Privacybeleid

Choose your region

PRIVACYVERKLARING VAN HOSHIZAKI EUROPE BV


In deze Privacyverklaring betekenen de woorden “wij”, “onze” en “ons” Hoshizaki Europe B.V., gevestigd aan de Burgemeester Stramanweg 101, 1101 AA Amsterdam-Zuidoost, Nederland.

“U”, “Uw” verwijst naar een bezoeker van de website. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan gegevens waarmee u als persoon (direct of indirect) te identificeren bent. “Website” verwijst naar hoshizaki.nl of hoshizaki-europe.com evenals alle webpagina’s, platforms, interactieve functies, toepassingen, widgets, blogs, sociale netwerken, plugins van sociale netwerken of andere aanbiedingen waarin een link naar deze Privacyverklaring is geplaatst.

Door gebruik te blijven maken van hoshizaki.nl of hoshizaki-europe.com stemt u (de betrokkene, gebruiker/bezoeker van de website) in met de wijze waarop gegevens worden verzameld en gebruikt, zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

HOSHIZAKI EUROPE BV erkent het belang van de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer. Zij bevestigt uitdrukkelijk dat alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met zowel de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 1 september 2001 als Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “AVG” genoemd), voor zover dit reeds mogelijk en wenselijk is.

Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”).

 1. Welke informatie (inclusief persoonsgegevens) verzamelen wij over u en waarom?

Informatie die u ons geeft: Wij verzamelen, bewaren en verwerken alle informatie die u op onze websites invult of aan ons verstrekt ten behoeve van onze diensten.

Om bijvoorbeeld gebruik te maken van onze diensten of deze aan te schaffen, hebben we mogelijk informatie van u nodig, of wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, verzamelen we uw naam, achternaam en e-mailadres om onze nieuwsbrief op persoonlijke wijze naar u te kunnen verzenden.

U kunt ervoor kiezen om bepaalde informatie niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk geen gebruik maken van al onze diensten.

Wij zullen deze persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Administratieve afhandeling van uw aanvraag of vragen over onze producten.
 • Om u uit te nodigen voor door ons georganiseerde evenementen.
 • Voor direct marketing (zoals aanbiedingen van de producten en diensten die HOSHIZAKI EUROPE BV u aanbiedt).
 1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of dan vereist is krachtens een overeenkomst of toepasselijke wetgeving. Wanneer u zich bijvoorbeeld abonneert op onze nieuwsbrief, bewaren wij uw persoonsgegevens totdat u zich uitschrijft.

 1. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Zodra u uw gegevens actief of automatisch aan ons hebt verstrekt, hebt u het recht om:

 • inzage te verzoeken in de persoonsgegevens die wij van u hebben;
 • verzoeken in te dienen tot rectificatie, verwijdering, afscherming of verwerking van uw persoonsgegevens;
 • bezwaar te maken tegen verwerking;
 • dataportabiliteit (d.w.z. een verzoek om uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie in een gangbare en machineleesbare vorm);
 • een klacht in te dienen bij een toezichthouder.

(Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met ga@hoshizaki.nl en in de onderwerpregel vermelden om welk recht het gaat)

 1. Wij verplichten ons uw persoonsgegevens te beschermen

Wij verplichten ons de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken gepaste technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming, en waarborgen de bescherming van uw rechten.

Voor accounts zijn een gebruikersnaam en wachtwoord nodig om in te kunnen loggen. U dient uw gebruikersnaam en wachtwoord veilig te bewaren en nooit aan derden bekend te maken.

Als u vragen hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan of hoe wij deze beschermen, neem dan contact met ons op.

Wij maken geen persoonsgegevens van betrokkenen bekend aan derden, en maken de persoonsgegevens van betrokkenen ook niet openbaar. Persoonsgegevens van betrokkenen worden alleen aan derden of aan externe partijen verstrekt met toestemming van de betrokkenen.

 1. Gebruik van cookies

Automatische Informatie: Wanneer u onze website bezoekt of een nieuwsbrief van ons ontvangt, verzamelen wij informatie via cookies en andere technieken. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. De andere technieken die we gebruiken zijn JavaScript en web beacons. Dit zijn, net als cookies, standaard internettechnieken om ervoor te zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (Java Scripts), deze kan opslaan in kleine, eenvoudige tekstbestanden (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons).

We verzamelen de volgende informatie (deze lijst is niet uitputtend): Internet Protocol (IP) Adres; Browsertype en -Versie; Geolocatie; Klikgedrag. Wij verzamelen deze informatie voor functionele en analytische doeleinden.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken

 • Functionele cookies helpen ons om u een gebruiksvriendelijke website te bieden. Met deze cookies kunnen wij uw browserinstellingen onthouden, zodat u onze website optimaal kunt bekijken.
 • Analytische cookies worden gebruikt om de beleving van onze website te optimaliseren. Het verzamelt informatie over uw gedrag op onze website. Bijvoorbeeld op welke pagina van onze website u zich bevindt, hoe lang u die pagina bezoekt, etc.

(Wij maken geen gebruik van commerciële cookies)

Bepaalde cookies kunnen ook door derden worden geplaatst, bijvoorbeeld Google Analytics om het gebruik van de website te meten (zogenaamde cookies van derden). Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u de instellingen van uw browser hierop aanpassen.

Hoe kunt u cookies uitschakelen?

Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kunt u dit specifiek doen voor het type browser dat u gebruikt.

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies C90ZzI0Pn8# Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&amp ;ref_topic=7438325
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Houd er rekening mee dat bepaalde grafische elementen er door het uitschakelen van cookies minder aantrekkelijk uit kunnen zien of dat het dan onmogelijk wordt om bepaalde toepassingen te gebruiken. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de website soepel draait. Voor bepaalde elementen van de website is echter het gebruik van cookies nodig.

Indien wij te veel informatie van u ontvangen zullen wij de onnodige gegevens verwijderen.

 1. Links naar andere websites

Onze Service kan links naar andere sites bevatten. Als u op een link van derden klikt, wordt u naar die site geleid. Deze externe sites worden niet door ons geëxploiteerd. Daarom raden wij u ten zeerste aan de Privacyverklaring van die websites te raadplegen. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de procedures van sites of diensten van derden.

 1. Dragen wij uw gegevens over aan landen buiten de EER?

Wij dragen uw gegevens niet over aan landen buiten de EER.

 1. Beveiliging

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken; daarom streven wij ernaar commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken voor de bescherming ervan. Geen enkele vorm van doorgifte via internet of elektronische opslag is echter 100% veilig en betrouwbaar, en we kunnen de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

 1. Periodieke updates of wijzigingen van deze privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring te allen tijde herzien, en wij brengen er van tijd tot tijd wijzigingen in aan. Alle updates en wijzigingen zijn onmiddellijk na kennisgeving van kracht; wij kunnen die kennisgeving op alle mogelijke manieren geven, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, het plaatsen van een herziene versie van deze privacyverklaring of andere kennisgeving op de Website.

Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van wijzigingen die op u van invloed kunnen zijn, want als u de Website blijft gebruiken betekent dat ook dat u blijft instemmen met deze Privacyverklaring.

 1. Contactgegevens.

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of aanvullende informatie nodig hebt over hoe wij uw gegevens gebruiken, neemt u dan contact met ons op via e-mail op . Hoshizaki Europe BV heeft een Chief Privacy Officer die bereikbaar is op:

Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam-Zuidoost