Disclaimer

Choose your region

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Hoshizaki Europe B.V. en hoewel wij ernaar streven om de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Het vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt is daarom strikt voor uw eigen risico.

Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enig verlies of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of -verliezen, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van verlies van gegevens of winstderving voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u doorlinken naar andere websites die niet beheerd worden door Hoshizaki Europe B.V. Wij hebben geen zeggenschap over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Opname van links houdt niet noodzakelijkerwijs in dat de standpunten daarin worden gedeeld of aanbevolen.
Er wordt alles aan gedaan om de website online te houden en soepel te laten werken. Hoshizaki Europe B.V. neemt echter geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website als gevolg van technische problemen die buiten onze macht liggen.