Gram Nederland bestaat 35 jaar

EN DAT VIEREN WE!

Choose your region

Win met Gram!

Voor uw kostbaarste bezit is er geen veiligere plek dan een Gram koel- of vrieskast. Onder het Deens design schuilt een superieure techniek. Hoe vaak de deur ook opengaat; de temperatuur blijft constant. Niet voor niets kozen talloze horeca-ondernemers de afgelopen 35 jaar voor Gram. Wij zijn u hier dankbaar voor en vieren dit jubileum met een prachtige win-actie. Het werkt eenvoudig. U koopt een Gram en meldt het serienummer aan via onderstaande link naar het aanmeldformulier.

Veel succes met onze Jubileumactie. En nogmaals, dank voor uw vertrouwen!

Français

DEELNAME FORMULIER WINACTIE

Meld u aan

Voorwaarden winactie 35 jaar Gram Nederland

De winnaar ontvangt het aankoopbedrag van zijn Gram terug.  

 1. Actie is enkel toegankelijk voor de eindgebruiker van het product.  
 2. De actie is toegankelijk voor elke persoon van 18 jaar of ouder die in Nederland, België of Luxemburg woont, met uitzondering van tijdelijke en vaste werknemers (en hun familieleden/partners) van Hoshizaki-Gram.  
 3. De deelnemer heeft de kans zijn aankoopbedrag van één Gram product volledig terug te ontvangen. 
 4. Actie geldt voor nieuwe Gram producten, uitgezonderd de Gram Proces KPS serie. 
 5. Gram product is aangeschaft binnen genoemde termijn via een dealer bij Hoshizaki-Gram Benelux. 
 6. De looptijd van de actie is van 17 juli tot 31 oktober 2020.  
 7. Uw aankoop is gefactureerd tussen 17 juli en 1 november 2020.  
 8. Aanmelden kan tot 1 december 2020.  
 9. Het moment van bekendmaking van de winnaar is 15 december 2020.  

Deelname actie 

 1. Deelname aan de actie is kosteloos. 
 2. Deelname vindt plaats na het volledig invullen van het inschrijfformulier.  
 3. Een serienummer kan één maal meeloten 
 4. Heeft u meerdere machines gekocht? Dan vult u per serienummer het inschrijfformulier in.  
 5. Winnaar dient een kopie van de factuur en een foto van het typeplaatje te overhandigen.  
 6. Hoshizaki is te allen tijde bevoegd om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten.  

Persoonsgegevens 

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden uitsluitend voor deze actie gebruikt en worden na de actie vernietigt 
 2. De winnaar geeft toestemming om namen en beeldmateriaal te publiceren op sociale media en print media.  
 3. Op de actie is Nederlands recht van toepassing. 

Winnaar 

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een blinde” loting op onpartijdige wijze onder toezicht van een notaris. 
 2. Iedere inschrijving heeft gelijke kans. 
 3. De winnaar van de actie krijgt persoonlijk bericht via email en telefoon. 
 4. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen. 
 5. Hoshizaki Benelux is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.  
 6. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld. 
 7. Deelnemer ontvangt het factuurbedrag van het winnende serienummer op zijn bankrekening.  
 8. De waarde van aankoop wordt binnen een maand aan u overgemaakt. 
 9. Correspondentie is niet mogelijk.