Choose your region

Ishygiene

Ren håndtering av is

Ren håndtering av is er et viktig aspekt ved opprettelse av et matsikkert miljø i din bedrift. Dette er ikke bare relevant for bareiere, men også eiere av restauranter eller cateringbedrifter.

Håndtering av is skal ikke overlates til tilfeldighetene.
Det er like viktig å ta seg tid til å bygge en individuell rengjørings- og vedlikeholdsrutine ,samt lære opp personalet i matsikkerhet, spesielt ved håndtering av fersk is, som å kjøpe matsikkert utstyr og tilbehør.

Dette er viktig ved håndtering av is

Hygiene og matsikkerhet skal ikke overlates til tilfeldighetene og skal følge profesjonelle retningslinjer.
Vi har satt sammen noen viktige punkter for å hjelpe deg å bygge din egen isrutine når du skal håndtere is og istilbehør. Disse retningslinjene er basert på
EUs regler for mathygiene, som dekker alle stadier av produksjon, prosessering, distribusjon og plassering på markedet av mat som er ment for menneskelig forbruk.

For ytterligere Covid-19-relaterte spørsmål, kan du lese spesifikke retningslinjer utstedt av EU-kommisjonen for matbransjen.

Dette må du gjøre

 • Vask hendene grundig før direkte eller indirekte kontakt med is, helst ved å bruke hånddesinfeksjon i minst 20 sekunder.
 • Hold alltid isskjeen i håndtaket og unngå å berøre andre deler av skjeen.
 • Opprett lett tilgjengelige steder for plassering av isskjeen, helst på et brett av rustfritt stål eller en gummimatte med god drenering.
 • Gummimatten må byttes etter hvert skift.
 • Velg skjeer som er laget av ikke-porøse eller vaskbare materialer med jevne overflater, som f.eks. ugjennomtrengelig plast, fiberglass eller rustfritt stål.
 • Rundt isen skal det kun oppbevares gjenstander som er nødvendig for å ta opp isen, som isskjeen og brettet eller matten. Fjern alle andre gjenstander.
 • Valgfritt: Utfør en rutinemessig mikrobiologisk prøve av isen og isens kontaktoverflater på ismaskinen.

Dette skal du ikke gjøre

 • Ikke håndter isen med hendene.
 • Ikke legg ubrukt is tilbake i ismaskinen eller beholderen.
 • Ikke legg ubrukt is tilbake i isbøtten.
 • Ikke oppbevar isskjeen inne i beholdere eller i bøtten.
 • Ikke eksponer tilbehøret ditt for unødvendig kontaminering. Hold det borte fra gulv, dørhåndtak, servicetraller og andre ikke-matrelaterte kontaktoverflater til enhver tid.
 • Ikke plasser ismaskinen din der mange personer er i bevegelse. Det er bedre å begrense tilgang for å unngå unødvendig kontaminering.
 • Ikke slurv med dine daglige, ukentlige og månedlige rengjørings- og vedlikeholdsrutiner.