Choose your region

Ishygien

Sanitär hantering av is

Den sanitära hanteringen av is är en viktig aspekt för att skapa en livsmedelssäker miljö i din verksamhet. Den är inte bara relevant för barägare utan även för ägare av restauranger och cateringföretag.

Hantering av is är en känslig fråga.
Att ta sig tid att skapa en individuell rengörings- och underhållsrutin och att utbilda din personal i livsmedelssäkerhet, särskilt om de hanterar färsk is, är lika viktigt som att köpa in livsmedelssäker utrustning och tillbehör.

Vad man bör och inte bör göra vid hantering av is

Hygien och livsmedelssäkerhet får inte lämnas åt slumpen och måste följa professionella riktlinjer.
För att hjälpa dig att skapa din egen rutin för ren is, har vi sammanställt de viktigaste sakerna man bör, och inte bör göra vid hantering av is och tillbehör för is. Dessa riktlinjer är baserade på
EU:s regler gällande livsmedelshygien, som omfattar alla stadier av tillverkning, bearbetning, distribution och marknadsplacering av livsmedel som är avsedda för mänsklig konsumtion.

För ytterligare frågor relaterade till Covid-19, är de specifika riktlinjer som utfärdats av europakommissionen för ägare av livsmedelsföretag en bra läsning.

Vad man bör göra

 • Tvätta händerna före all direkt eller indirekt kontakt med isen, i det perfekta fallet med handrengöringsmedel i minst 20 sekunder.
 • Håll alltid skopan i dess handtag och undvik att vidröra andra delar av skopan.
 • Skapa utsedda och lättåtkomliga platser att placera skopan på, idealet är en bricka av rostfritt stål eller gummimatta med lämplig avrinning.
 • Byt gummimatta vid varje arbetspass.
 • Välj skopor tillverkade av icke-porösa material med släta ytor, såsom avvisande plast, glasfiber eller rostfritt stål.
 • Förvara enbart föremål som används för att skopa upp is kring islådan och ismaskinen: skopan och en bricka eller matta. Avlägsna alla andra föremål.
 • Valfritt: Utför en rutinmässig mikrobiologisk provtagning av isen och isens kontaktytor på ismaskinen

Vad man inte bör göra

 • Hantera inte isen med dina händer.
 • Lägg inte tillbaka oanvänd is i ismaskinen eller behållaren.
 • Lägg inte tillbaka oanvänd is i islådan.
 • Förvara inte isskopan inuti isbehållaren eller islådan.
 • Utsätt inte dina tillbehör för onödig kontaminering genom att alltid hålla dem borta från golv, dörrhandtag, servicevagnar och andra kontaktytor som inte är lämpade för livsmedel.
 • Placera inte ismaskinen i gångvägar som används flitigt. Det är bättre att begränsa åtkomsten för att förhindra onödig kontaminering.
 • Missa inte dina rengöringsrutiner varje dag, vecka och månad.