Choose your region

Ishygiejne

Hygiejnisk håndtering af is

Hygiejnisk håndtering af is er et vigtigt aspekt for at opbygge et fødevaresikkert miljø i din virksomhed. Det er ikke kun relevant for barejere, men også for ejere af restauranter eller cateringvirksomheder.

Håndtering af is er en delikat affære.
Det er vigtigt at afsætte den nødvendige tid til opbygning af en individuel rengørings- og vedligeholdelsesrutine samt uddannelse af personalet i fødevaresikkerhed, især ved håndtering af nylavet is – lige så vigtigt som køb af fødevareegnet udstyr og tilbehør.

Ja'er og nej'er ved håndtering af is

Hygiejne og fødevaresikkerhed må ikke sættes på spil og skal følge faglige retningslinjer.
Som en hjælp til at opbygge din egen rutine for ren is har vi opstillet de vigtigste ja’er og nej’er ved håndtering af is og istilbehør. Retningslinjerne er baseret på
EU’s regler om fødevarehygiejne, som dækker alle trin i produktion, behandling, distribution og placering på markedet for fødevarer beregnet til menneskeføde.

Du kan læse mere om Covid 19-relaterede spørgsmål i de specifikke retningslinjer udgivet af Europa-Kommissionen for fødevarevirksomheder.

Ja'er

 • Vask hænderne grundigt før direkte eller indirekte kontakt med is, ideelt med hånddesinfektion i mindst 20 sekunder.
 • Tag altid fat om isskeens håndtag, og undgå at røre ved andre dele af skeen.
 • Lav udpegede steder til placering af skeen inden for rækkevidde, ideelt set på en bakke af rustfrit stål eller en gummimåtte med afløb.
 • Skift gummimåtten ved hvert skift.
 • Vælg skeer, der er fremstillet af ikke-porøst og vaskbart materiale med en glat overflade, som f.eks. ikke-porøst plast, glasfiber eller rustfrit stål.
 • Placer udelukkende genstande i nærheden af isboksen, som er nødvendige til opsamling af is: skeen og en bakke eller måtte. Fjern alle øvrige genstande.
 • Valgfrit: Udfør en rutinemæssig mikrobiologisk test af isen og ismaskinens kontaktflader med isen.

Nej'er

 • Undgå at håndtere isen med dine fingre.
 • Undgå at lægge ubrugt is tilbage i ismaskinen eller magasinet.
 • Undgå at lægge ubrugt is tilbage i isboksen.
 • Undgå at opbevare isskeen inde i ismagasinet eller boksen.
 • Undgå at udsætte tilbehøret for unødvendig kontaminering ved altid at holde det væk fra gulvet, dørhåndtag, serviceskemaer og andre overflader uden kontakt med fødevarer.
 • Undgå at placere ismaskinen på ruter med hyppig trafik. Det er bedre at begrænse adgangen og undgå unødvendig kontaminering.
 • Glem ikke de daglige, ugentlige og månedlige rengørings- og vedligeholdelsesrutiner.