Fraskrivningsklausul

Choose your region

Informasjonen på disse nettsidene er kun til generelle informasjonsformål. Informasjonen gis av Hoshizaki Europe B.V., og selv om vi streber etter å holde informasjonen oppdatert og riktig, gjør vi ingen representasjoner eller garantier av noe slag, uttrykte eller underforståtte, om fullstendigheten, nøyaktigheten, påliteligheten, egnetheten eller tilgjengeligheten med hensyn til nettsidene eller informasjonen, produktene, tjenestene eller relatert grafikk som finnes på nettsidene til noe formål. Enhver tillit du har til slik informasjon er dermed strengt tatt på din egen risiko.

Ikke under noen omstendigheter skal vi være ansvarlig for noe tap eller skade, inkludert, men ikke begrenset til indirekte tap eller skade, eller følgeskader, eller noe som helst tap eller skade som skyldes tap av data eller fortjeneste som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruken av denne nettsiden.

Gjennom disse nettsidene får du tilgang til andre nettsider som ikke er under kontroll av Hoshizaki Europe B.V. Vi har ingen kontroll over type, innhold eller tilgjengelighet på disse nettsidene. Eventuelle linker på våre sider betyr ikke nødvendigvis at vi anbefaler eller er enige med synspunkter som uttrykkes på disse sidene.
Vi bruker alle tiltak for å holde nettsidene oppe og i gang uten problemer. Men Hoshizaki Europe B.V. tar ikke noe ansvar for, og vil ikke være ansvarlig for, at nettsidene er midlertidig utilgjengelige på grunn av tekniske problemer som er utenfor vår kontroll.